phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน (4 วัน 3 คืน)

รหัสทัวร์ : BHT9230167
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน (4 วัน 3 คืน)

  • ฟานซิปัน, ชมนาขั้นบันได, โมอาน่าซาปา, น้ำตกสีเงิน,
  • สุสานโฮจิมิน, ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย,
  • ลิ้มลองเมนู บักกุ๊ตเต๋
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 ( 45 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 17,990 21,890 แสดง - 30
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 19,990 23,890 แสดง - 30
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 19,990 23,890 แสดง - 30
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 17,990 21,890 แสดง - 30
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 16,990 20,890 แสดง - 30
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 17,990 21,890 แสดง - 30
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 17,990 21,890 แสดง - 30
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 18,990 22,890 แสดง - 30
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 18,990 22,890 แสดง - 30
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
9 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 16,990 20,890 แสดง - 30
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 16,990 20,890 แสดง - 30
13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 16,990 20,890 แสดง - 30
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 12,990 16,890 แสดง - 30
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 30
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 14,990 18,890 แสดง - 30
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 17,990 21,890 แสดง - 30
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 16,990 20,890 แสดง - 30
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 17,990 21,890 แสดง - 30
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 17,990 21,890 แสดง - 30
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 17,990 21,890 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน (4 วัน 3 คืน)
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน (4 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 12,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน