phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

รหัสทัวร์ : BHT9230565
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

  • พักย่านซีเหมินติง 2 คืน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไตหวัน, เสี่ยวหลงเปา,
  • หมุ่บ้านจิ่วเฟิ้น,วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่, หอเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, ตึกไทเป 101
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน