phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9230788
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, เมืองโบราณจิ่วเฟิ้น,
  • สวนองุ่นบราซิล, หมู่บ้านสือเฟิ้น, วัดหลงซาน, หอเจียงไคเช็ค, แช่ออนเซน, อุทยานเย๋หลิ่ว,
  • ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 35
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 35
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 35
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 20,990 25,990 แสดง - 35
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 21,990 26,990 แสดง - 35
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 20,990 25,990 แสดง - 35
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 20,990 25,990 แสดง - 35
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 20,990 25,990 แสดง - 35
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 21,990 26,990 แสดง - 35
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 21,990 26,990 แสดง - 35
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 20,990 25,990 แสดง - 35
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 20,990 25,990 แสดง - 35
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 35
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน