phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือ ลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9231373
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือ ลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือ ลอยกระทงที่ฮอยอัน, นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์, ล่องเรือกระด้ง, สะพานมือสีทอง,
  • วัดหลินอึ๋ง, สะพานมังกร,
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 พ.ย. 66 - 26 มี.ค. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 14,999 18,499 แสดง - 30
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 14,999 18,499 แสดง - 30
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 14,999 18,499 แสดง - 30
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 30
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 13,999 17,499 แสดง - 30
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 13,999 17,499 แสดง - 30
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 14,999 18,499 แสดง - 30
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 14,999 18,499 แสดง - 30
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 14,999 18,499 แสดง - 30
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 14,999 18,499 แสดง - 30
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 14,999 18,499 แสดง - 30
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 14,999 18,499 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือ ลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือ ลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน