phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9232032
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1) 4 วัน 3 คืน

  • นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์, สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซีฟาร์ค, นั่งเรือกระด้ง,
  • เมืองโบราณฮอยอัน
  • บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์,
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 16,990 20,990 แสดง - 36
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 16,990 20,990 แสดง - 36
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 18,990 22,990 แสดง - 36
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 18,990 22,990 แสดง - 36
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 21,990 25,990 แสดง - 36
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 23,990 27,990 แสดง - 36
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 23,990 27,990 แสดง - 36
2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 17,990 21,990 แสดง - 36
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 17,990 21,990 แสดง - 36
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 17,990 21,990 แสดง - 36
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 36

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1) 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1) 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน