phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์จีน ซุปตาร์...ใครใครก็ชอบปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (บินค่ำ กลับดึก)

รหัสทัวร์ : BHT9241339
ทัวร์จีน ซุปตาร์...ใครใครก็ชอบปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (บินค่ำ กลับดึก)

  • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ถนนโบราณเฉียนเหมิน
  • พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอสักการะฟ้าเทียนถาน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 ส.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
5 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 24
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 24
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 24
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 24
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 24
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 24
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 21,888 26,888 แสดง - 24
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 19,888 24,888 แสดง - 24
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
28 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
30 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 20,888 25,888 แสดง - 24
5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 24
7 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 24
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 24
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน ซุปตาร์...ใครใครก็ชอบปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (บินค่ำ กลับดึก)
ทัวร์จีน ซุปตาร์...ใครใครก็ชอบปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (บินค่ำ กลับดึก)
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน