phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ตุรกี 64 พีเรียด จาก 18 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี เสน่ห์แห่งตุรกี ดินแดน 2 ทวีป 6 วัน 3 คืน W5

ทัวร์โค๊ด BHT9190889
เมืองอังการา, เมืองคัปปาโดเกีย, หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หมู่บ้านอวานอส, Belly Dance Show ขึ้นบอลลูนชมเมือง, โรงงานพรม+โรงงานอัญมณี, เมืองอังการา, ทะเลสาบเกลือ, สุสานอะตาร์เติร์ก, เมืองอังการา, เมืองอิสตันบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise), จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต, สุเหร่าสีน้ำเงิน, พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ, เซ็นต์โซเฟีย, ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง
ตลาดอียิปต์หรือสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market)
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,991 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT 8 DAYS 5 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BHT9190130
ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย- เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ - เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า - พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 27,888 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190182
ทัวร์ตุรกี บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย ระบำ BELLY DANCE
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE 8 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190200
ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม ระบำ Belly Dance คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคา เล่ ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Ukraine International Airline
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.

ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY

ทัวร์โค๊ด BHT9190223
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก - วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย
เดินทางช่วง
 Ukraine International Airline
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.

ทัวร์ตุรกี ตุรกี + บาห์เรน เที่ยวฟิน มหานคร 2 ทวีป 8 วัน 6 คืน-GF

ทัวร์โค๊ด BHT9190848
มัสยิดAl Fateh, ป้อมปราการบาห์เรน Qal’at al–Bahrain, ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain), ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq, สนามบินบาห์เรน, อิสตันบูล, เมืองโบราณทรอย, ม้าไม้แห่งกรุงทรอย, เมืองอาวาลิค, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, ห้องสมุดของเซลซุส, วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน, โรงละครโบราณ, ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุกคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, นครโบราณเฮียราโปลิส, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิก & เครื่องประดับ, ระบำหน้าท้อง, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดินชาดัค, เกอเรเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, อิสตันบูล, ฮิปโปโดรม, Taksim Square, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, พระราชวังทอปกาปี, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, ตลาดแกรนด์บาซาร์,
3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 21 ก.ค. 62
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 29,990 บ.

ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BHT9190139
สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก - ANKA SHOPPING MALL
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,888 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190389
เมืองชานัคคาเล,เมืองทรอย,ม้าไม้จำลองแห่งทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary,เมืองปามุคคาเล่,ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่),เมืองเฮียราโพลิส,เมืองคอนย่า,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา,คัปปาโดเกีย,ชมระบำหน้าท้องตรุกี,นครใต้ดินไคมัคลึ,เมืองเกอเรเม,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง,กรุงอังการา,กรุงอิสตันบูล,ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส,ตลาดสไปซ์,สุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดม,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย,อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน,พระราชวังทอปกาปี,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,888 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190204
ทัวร์ตุรกี เช็คอินที่เที่ยวใหม่ เวนิสแห่งตุรกี ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพัน ที่คัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน

ทัวร์โค๊ด BHT9190132
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง บ้านพระแม่มารี Grand Mosque Green Tomb นครโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย- พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกเรเม่ ระบำหน้าท้อง หอคอยฮิเดอร์ริค ทะเลสาบซาพานจา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลสาบซาพานจา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.

ทัวร์ตุรกี GRAND TURKEY 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190440
เตหะราน – อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี - เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังโดลมาบาเช – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่าร์
เดินทางช่วง
 Mahan Air
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.

ทัวร์ตุรกี Fairytale Lavender ตุรกี 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190789
คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส ทุ่งลาเวนเดอร์ คูซาดาสึ มืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช สุเหร่าเซนต์โซเฟียสุเหร่าสีน้ำเงิน อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่าร์ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 18 โปรแกรม