phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ตุรกี 22 พีเรียด จาก 16 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190182
ทัวร์ตุรกี บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย ระบำ BELLY DANCE
4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
 Mahan Air
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT 8 DAYS 5 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BHT9190130
ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย- เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ - เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า - พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 27,888 บ.

ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N

ทัวร์โค๊ด BHT9190223
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก - วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Ukraine International Airline
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.

ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BHT9190139
สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก - ANKA SHOPPING MALL
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
 Mahan Air
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,888 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190204
ทัวร์ตุรกี เช็คอินที่เที่ยวใหม่ เวนิสแห่งตุรกี ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพัน ที่คัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,900 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน

ทัวร์โค๊ด BHT9190132
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง บ้านพระแม่มารี Grand Mosque Green Tomb นครโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย- พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกเรเม่ ระบำหน้าท้อง หอคอยฮิเดอร์ริค ทะเลสาบซาพานจา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลสาบซาพานจา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.

ทัวร์ตุรกี GRAND TURKEY 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190440
เตหะราน – อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี - เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังโดลมาบาเช – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่าร์
เดินทางช่วง
25 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
 Mahan Air
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.

ทัวร์ตุรกี Fairytale Lavender ตุรกี 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190789
คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส ทุ่งลาเวนเดอร์ คูซาดาสึ มืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช สุเหร่าเซนต์โซเฟียสุเหร่าสีน้ำเงิน อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่าร์ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
 Mahan Air
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190389
เมืองชานัคคาเล,เมืองทรอย,ม้าไม้จำลองแห่งทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary,เมืองปามุคคาเล่,ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่),เมืองเฮียราโพลิส,เมืองคอนย่า,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา,คัปปาโดเกีย,ชมระบำหน้าท้องตรุกี,นครใต้ดินไคมัคลึ,เมืองเกอเรเม,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง,กรุงอังการา,กรุงอิสตันบูล,ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส,ตลาดสไปซ์,สุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดม,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย,อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน,พระราชวังทอปกาปี,
3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,888 บ.

ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BHT9190140
ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ- เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้น)-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.

ทัวร์ตุรกี ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์]

ทัวร์โค๊ด BHT9190875
เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก, เมืองอังการ่า, เมืองคัปปาโดเจีย, เมืองใต้ดิน, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิก, โรงงานเครื่องประดับ, ชมโชว์ระบำหน้าท้อง, เมืองคัปปาโดเจีย, เมืองคอนย่า, ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ, ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองอิชเมียร์, เมืองคูซาดาซี, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองชานัคคาเล่, นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, วิหารโอลิมเปียน เซอุส, โรงละครอะโครโปลิส, เมืองชานัคคาเล่, เมืองทรอย, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ท่าเรือกัลป์ลิโพลี, นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล, เมืองอิสตันบูล, ถนนคนเดิน, อิสติคลา, คัดดิซึ, จัตุรัสทักษิม, เมืองอิสตันบูล, ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส, พระราชวังโดลมาบาห์เช, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, วิหารเซนต์โซเฟีย, สไปซ์บาซาร์
ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.

ทัวร์ตุรกี Blooming Lavender ตุรกี 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190782
เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดน 2 ทวีป เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray) ที่มีขนาดใหญ่ในนครอิสตันบูล ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (Lavender) (Cappadocia)ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย ม้าไม้จำลองแห่งทรอย พระราชวังโดลมาบาเช นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 16 โปรแกรม