phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์บรูไน 22 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL บรูไน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190010
ทัวร์บรูไน ล่องแม่น้ำซาฟารี,ตลาดเช้าวันอาทิตย์
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี,ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม,พระราชวัง Istana,หมู่บ้านกลางน้ำ,มัสยิดทองคำ,พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Brunei Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์บรูไน ดารุสซาลาม นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190431
บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์
เดินทางช่วง
24 พ.ค. - 26 พ.ค. 62
 Royal Brunei Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

ทัวร์บาหลี บรูไน 5วัน 4คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190009
ทัวร์บาหลี ระบำบารองซ์ดานซ์
ทัวร์บาหลี กุ้งล็อปเตอร์ + กุ้งมังกร
ทัวร์บาหลี หมู่บ้านอูบุด,เมียงวี,เทมภัคสิริงค์,ตลาดปราบเซียน,Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu,พระราชวังหลังคาทองคำ,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Brunei Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,888 บ.

ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์บรูไน Amazing 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190120
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. - 29 พ.ค. 62
 Royal Jordanian
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.