phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ลาว 48 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ลาว ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191619
ทัวร์ลาว วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านหลวงพระบาง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191620
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว
พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191622
ทัวร์ลาว ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
สักการะพระธาตุหลวง หอพระแก้ว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ ถ้ำจัง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191621
ทัวร์ลาว นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ พิธีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.