ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันสบาย ๆ ไม่กักตัว ปี 2565-2566
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวชัวร์ไม่กักตัว ใช้แค่หน้าพาสปอร์ตก็เที่ยวได้เลย จองกับบ้านฮอลิเดย์ ราคาถูกสุดๆ

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน 670 พีเรียด จาก 48 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ปังปัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9230655
ปล่อยโคมลอยสือเฟิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, อุทยานเหย่หลิ่ว
วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, ตึกไทเป101, GloriaOutlet
เสี่ยวหลงเปา, อาหารจีนซีฟู้ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9230268
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

ทัวร์โค๊ด BHT9230565
พักย่านซีเหมินติง 2 คืน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไตหวัน, เสี่ยวหลงเปา,
หมุ่บ้านจิ่วเฟิ้น,วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่, หอเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, ตึกไทเป 101
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan พาเพลิน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9230656
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชิมชาอู่หลง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ชิมพายสับปะรด
วัดเหวิ่นหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดหลงซาน, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น, ตึกไทเป101, ซีเหมินติง, เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง, อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9230788
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, เมืองโบราณจิ่วเฟิ้น,
สวนองุ่นบราซิล, หมู่บ้านสือเฟิ้น, วัดหลงซาน หอเจียงไคเช็ค
ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9230699
ไถจง, บูราโน, จิ่วเฟิ่น, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ตลาดกลางคืนอี้จง
ไทเป, เจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, Germanium Shop, ตึกไทเป 101
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9221033
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานเย๋หลิ่ว, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Ni Hao Taiwan 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9230659
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชิมชาอู่หลง, ชิมพายสับปะรด
วัดเหวิ่นหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ตึกไทเป101
ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง, อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9230647
วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, ล่องเรือสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, อุทยานเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งตลาดไทจง, ซีเหมินติง, หอเจียงไคเช็ค
ชาบูหม้อไฟไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Forever Love Taiwan ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น ซื่อเฟิ่น จีหลง 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9230847
จีหลง, บูราโนแห่งไต้หวัน, จิ่วเฟิ่น, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง
ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ศาลเจ้าแม่กวนอิม
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน สวย สวย ไปเป เกาสง ไทจง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9221429
พระราชวังต้องห้ามกู้กง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านฉือเฟิ้น, ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ
ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, วัดโผกวงซาน
ลิ้มรสซีฟุ้ด บุฟเฟ่ต์ชาบู
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,977 บ.

ทัวร์ไต้หวัน PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลับดึก)

ทัวร์โค๊ด BHT9230071
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนซีฟู้ด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 48 โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan หลากหลายโปรแกรมน่าเที่ยว ในหลายเส้นทาง อาทิ ไทเป ฮัวเหลียน เกาสง มีโปรมากมาย มั่นใจงานบริการและราคาดีที่สุด