ขั้นตอนการจองทัวร์ บ้านฮอลิเดย์ทราเวล
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00

ขั้นตอนการจองทัวร์

สามารถจองทัวร์ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกโปรแกรมทัวร์ แจ้งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ รหัสโปรแกม วันที่เดินทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งและลงบุ๊คกิ้งจองทัวร์

2. รับอินวอยและชำระค่าทัวร์ เจ้าหน้าที่จะส่งอินวอยแจ้งรายละเอียดการชำระเงินเพื่อจองทัวร์ โดยลูกค้าสามารถชำระค่าทัวร์ได้ 3 ช่องท่าง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เลขบัญชีโอนเงินชำระค่าทัวร์

นางสาวโสภาพร สมพันธุ์ (กรรมการบริษัท)

ประเภทออมทรัพย์

payment01

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา รางน้ำ
เลขที่ 052-2-79874-6

payment01

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ฟอร์จูน ทาวน์
เลขที่ 047-0-29651-8

payment01

ธนาคาร เคเคพี เซฟวิ่งพลัส สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่ 20-1481895-8

2.2 สามารถเข้ามาชำระเงินสดได้ที่บริษัท ฯ ที่อยู่ 51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 คลิกดูแผนที่

2.3 ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card ได้ทุกธนาคาร * โดยลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท ฯ และ มีค่าธรรมเนียม 3% *

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX) เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • * ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
  • * นิติบุคคล และบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  • * หน่วยงานราชการ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%
  • * จัดส่งใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงให้เราภายใน 7 วัน
  • * บริษัท ฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีตัวจริงให้หลังจากที่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

ข้อมูลและที่อยู่ในการออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6/19 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 42 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010555601901

3. ชำระค่าทัวร์และส่งหลักฐาน เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ส่งหลักฐานการชำระและสำเนาพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่จากนั้นลูกค้าจะได้รับใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการจองทัวร์ * กรุณาส่งหลักฐานการโอน และ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที่เพื่อป้องกันบุ๊คกิ้งยกเลิกอัตโนมัติและเก็บหลักฐานการโอนพร้อมใบเสร็จจนกว่าจะได้เดินทางไปแล้ว

4. รับใบนัดหมายการเดินทาง เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายก่อนการเดินทางประมาณ 5 วัน และหัวหน้าทัวร์จะโทรนัดหมายอีกครั้งก่อนเดินทาง 1 วัน