phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์อินเดีย 166 พีเรียด จาก 23 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินเดีย Special Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190432
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล - ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล -อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย +
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191116
เดลลี - ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate)
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์-ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล

ทัวร์โค๊ด BHT9191980
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Spice Jet
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191663
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่
ทัวร์อินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรัก เหนือทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190888
พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล ทัชมาฮาล
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ อักราฟอร์ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 62
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190719
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191664
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9191856
เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) - บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล - โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ - กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด BHT9191416
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]

ทัวร์โค๊ด BHT9190417
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ป้อมปราการแอมเบอฟอร์ด อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เดลี ประตูเมืองอินเดีย กุตับมีนาร์ ตลาดพื้นเมืองจันปาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191120
พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - ลุมพินี (เนปาล) - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน คืน BY (FD)

ทัวร์โค๊ด BHT9191563
พุทธคยา, สถูปพุทธคยา, ต้นศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา, เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, กุสินารา กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, ลุมพินี (เนปาล) กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, ลุมพินี (เนปาล) ล่องเรือแม่น้ำคงคา, สารนารถ, สถูปเจาคันธี, ธรรมเมขสถูป, พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ, พุทธคยา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 23 โปรแกรม