phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์อินเดีย 128 พีเรียด จาก 18 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินเดีย Special Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190432
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล - ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล -อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย +
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191116
เดลลี - ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate)
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรัก เหนือทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190888
พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล ทัชมาฮาล
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ อักราฟอร์ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 62
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190718
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่
ทัวร์อินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190719
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟินครบสูตร

ทัวร์โค๊ด BHT9190842
เมืองคยา – บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดญี่ปุ่น - วัดภูฏาน - วัดทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ -นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา - มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี - สวนลุมพินีวัน – เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช – วิหารมายาเทวี – เมืองพาราณสี - ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 18,990 บ.

ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค

ทัวร์โค๊ด BHT9190845
กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา พักบ้านเรือ house boat
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด BHT9191416
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]

ทัวร์โค๊ด BHT9190417
อินเดีย ชัยปุระ ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ป้อมปราการแอมเบอฟอร์ด อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เดลี ประตูเมืองอินเดีย กุตับมีนาร์ ตลาดพื้นเมืองจันปาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191120
พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - ลุมพินี (เนปาล) - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190720
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่) พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ
ทัวร์อินเดีย ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
4 ดาว
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,900 บ.

ทัวร์อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด BHT9190844
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี-ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 18 โปรแกรม