phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์อินเดีย 87 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินเดีย Quality Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190432
เดลลี - ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล - ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล -อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย +
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190718
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่
ทัวร์อินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190719
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟินครบสูตร

ทัวร์โค๊ด BHT9190842
เมืองคยา – บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดญี่ปุ่น - วัดภูฏาน - วัดทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ -นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา - มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี - สวนลุมพินีวัน – เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช – วิหารมายาเทวี – เมืองพาราณสี - ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]

ทัวร์โค๊ด BHT9190417
อินเดีย ชัยปุระ ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ป้อมปราการแอมเบอฟอร์ด อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เดลี ประตูเมืองอินเดีย กุตับมีนาร์ ตลาดพื้นเมืองจันปาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190720
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่) พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ
ทัวร์อินเดีย ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
4 ดาว
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,900 บ.

ทัวร์อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด BHT9190844
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี-ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว

ทัวร์โค๊ด BHT9190227
ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู , ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก , พระราชวังสายลม พระราชวังสายน้ำ, นั่งช้าง ขึ้นชม AMBER FORT,
ชอปปิ้งตลาดจันปาท , แถมฟรี!! ชุดนมัสเต (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุม)
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน] 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190464
ทัวร์อินเดีย เยือนสวิตเวอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จางกสวน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า กุลมาร์ค กอนโดล่า + ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล
มื้อพิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,999 บ.

ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล

ทัวร์โค๊ด BHT9190845
ขึ้นกระเช้าลอยสู่ฟ้า ยอดเขากุลมาร์ค ล่องเรือสิคารา ชมทัชมาฮาล ประตูชัยอินเดีย
เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-บ้านเรือ-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท-ล่องเรือสิคาร่า-ศรีนาคา-เดลลี-ประตูชัย India Gate-อักรา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.