phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์อินเดีย 106 พีเรียด จาก 20 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]

ทัวร์โค๊ด BHT9192931
ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด รูปคู่พระราชวังกลางน้ำ วัดพระพิฆเณศ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191664
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

ทัวร์อินเดีย FT-DELTG01V เที่ยวฟิน อินเดีย Fall in Love ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 2 คืน-TG

ทัวร์โค๊ด BHT9200264
เดลลี, ชัยปุระ, พระราชวังหลวงซิตี้, พาเลส, ฮาวามาฮาล, ป้อมปราการแอมเบอร์, พระราชวังแอมเบอร์, วัดพระพิฆเนศ, บ่อน้ำจันเบารี, อักรา, ทัชมาฮาล, ป้อมอักรา
3 ดาว
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 11 ก.พ. 63
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,990 บ.

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9191856
เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) - บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล - โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ - กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190719
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.

ทัวร์อินดีย เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด BHT9192801
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9193159
ธัมเมกขสถูป, เจาคันธีสถูป, เมืองคยา, บ้านนางสุชาดา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, เมืองราชคฤห์, มหาวิทยาลัยนาลันทา, พระพุทธรูปองค์ดำ, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฏพันธนเจดีย์, มหาปรินิพพานสถูป, เมืองลุมพินีวัน
เดินทางช่วง
 Indigo Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]

ทัวร์โค๊ด BHT9192933
อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191120
พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - ลุมพินี (เนปาล) - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 31 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 20,999 บ.

ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน คืน BY (FD)

ทัวร์โค๊ด BHT9191563
พุทธคยา, สถูปพุทธคยา, ต้นศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา, เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, กุสินารา กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, ลุมพินี (เนปาล) กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, ลุมพินี (เนปาล) ล่องเรือแม่น้ำคงคา, สารนารถ, สถูปเจาคันธี, ธรรมเมขสถูป, พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ, พุทธคยา
4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 31 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 20,999 บ.

มหัศจรรย์...ชัยปุระ จูดห์ปุระ เมือง 2 สี

ทัวร์โค๊ด BHT9200290
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191656
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่) พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ
ทัวร์อินเดีย ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 20 โปรแกรม