phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ลดราคา

ทัวร์ญี่ปุ่น 3712 พีเรียด จาก 226 โปรแกรม

Loading...

HJT-XJ53-B03 HAPPY TOKYO LAVENDER

ทัวร์โค๊ด BHT9191015
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ล่องเรืองหงส์,ภูเขาไฟฟูจิ
ขาปูยักษ์
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,777 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-XJ53-C03 HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี

ทัวร์โค๊ด BHT9191073
เที่ยว 4 เมืองสวย โอซาก้า วาคายาม่า นารา เกียวโต
ชินไชบาชิ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,777 บ.

HJO-XJ53-C03-ICH

ทัวร์โค๊ด BHT9191372
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,777 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3

ทัวร์โค๊ด BHT9191025
เมืองมิยาม่า หมู่บ้านคายาบูกิ แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) หุบเขามิโนะ น้ำตกมิโนะ
ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ไฟไหม้ 4

ทัวร์โค๊ด BHT9191081
เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190298
ทัวร์ญี่ปุ่น ตระการตาทุ่งลาเวนเดอร์ ที่ OISHI PARK เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งชินจูกุ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,889 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER HOT PROMOTION

ทัวร์โค๊ด BHT9191490
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวน Oishi ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน แช่ออนเซ็น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียวม่วงมณี

ทัวร์โค๊ด BHT9191026
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เพลิดเพลินกับความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโกโอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมณ์ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191168
ฮอกไกโด,อาซาฮคิาวา,หมู่บ้านราเม็ง,สวนสตัวอ์าซาฮยิามา,อิออน,ลานกิจกรรมหิมะ,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ถนนซาไกมาชิ,โนโบรเิบทสึ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ,นง่ักระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน,สวนหมโีชวะชินซัง,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,หอนาฬกิาซับโปโร,อุทยานโมอาย,พระอะตะมะ ไดบุตส,ซปัโปโรโจไง,
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ,ดิวตี้ฟรี,มิตซุย เอ้าท์เล็ต,
บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิด,ตลาดปลา,
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 28 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

HJF-XJ53-B02 HAPPY FUKUOKA ฉันรักเธอ 5D3N UPDATE 27/05/2019

ทัวร์โค๊ด BHT9191022
วันแรก จุดนัดหมาย 20.55 น. AIR ASIA X 23.55 - 08.40 น. (XJ 636) ( -- / -- / --) วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก ( - / L / อิสระ ) HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่า วันที่สาม เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้ (B / L / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว B / อิสระ / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง AIR ASIA X 07.45 - 11.45 น. (XJ 637) ( B / -- / --)
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,876 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XJ53-B04 HAPPY TOKYO ฟินแน่

ทัวร์โค๊ด BHT9191835
โอชิโนะ ฮัคไค ล่องเรือหงส์ ภูเขาไฟฟูจิ
ขาปูบุฟเฟ่ต์
ย่านโอไดบะ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

HJN-XJ53-A03 HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม UPDATE 30/05/19

ทัวร์โค๊ด BHT9191094
วันแรก จุดนัดหมาย 20.30 น. ( -- / -- / --) วันที่สอง AIR ASIA X 23.55 - 07.45 น. เที่ยวบินที่ XJ638 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ –ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น (-/SET BOX/D) Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่า วันที่สาม โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทมัตสึโมโต้ –อิออนมอลล์ (B / L / อิสระ) ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ B / L / อิสระ) ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า สนามบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ AIR ASIA X 09.00 - 13.00 น. เที่ยวบินที่ XJ639 ( B / -- / --)
ช้อปปิ้งย่านโอสุ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,876 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 226 โปรแกรม