ทัวร์เกาสง
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์เกาสง 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน New Year 2024 Taiwan ทะเลสาบ อาลีซาน เกาสง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232917
ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,
วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, วัดอู่เจี่ยหลงเจิง,
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.