ทัวร์ฉงชิ่ง
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์ฉงชิ่ง 51 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวฟิน 3 มรดกโลก เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233472
ภูเขาหิมะวาวู่, ง้อไบ๊, วัดต้าฉือ, แพนด้ายักษ์, รถไฟฟ้าทะลุตึก,
อุทยานเขานางฟ้า, อุทยานหลุมฟ้า, ระเบียงแก้ว, วัดเป้ากั๋ว, หลวงพ่อโตเล่อซาน,
เป็ดปักกิ่ง,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 16,990 บ.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232261
ต้าจู๋ พระแกะสลักหิน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมรถไฟทะลุตึก
อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า
เมนูพิเศษ!! สุกี้หม่าล่า ฉงชิ่ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์จีน ซุปตาร์...ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232709
ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋ เขาเป่าติงซาน ที่มีอายุนานนับพันกว่าปี, สัมผัสธรรมชาติแบบ 360 องศาที่ หุบเขาอู่หลิงซาน,
เข้าอุทยานที่มีชื่อเสียงแห่งชาติ อุทยานหลุมฟ้า, ชมทัศนียภาพธรรมชาติรอบกับหุบเขา ระเบียงแก้วอู่หลง, ตะลึงกับ รถไฟฟ้าทะลุตึก หนึ่งเดียวในฉงชิ่ง,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ (ไม่ลงร้าน-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232851
ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง
ชมรถไฟทะลุตึก, ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ตลาดหงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
พิเศษ นั่งร้านอาหาริมผา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Express Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ เล่อซาน ง้อไบ๊ เฉิงตู 3 มรดกโลก 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233056
หลุมฟ้าสะพานสวรรค์, พระใหญ่เล่อซาน, ง๊อไบ๊, อุทยานนางฟ้า,
นั่งรถไฟความเร็วสูงฉงชิ่ง-เฉิงตู, ภูเขาหิมะวาวู่, เมืองโบราณจินหลี่, วัดต้าฉือ, แพนด้ายักษ์,
ร้านอาหารริมผา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 20,888 บ.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233058
ฉงชิ่ง/อู่หลิงซาน/816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์/หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน/จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่/อู่หลง/อุทยานเขานางฟ้า/อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์/
ระเบียงแก้ว/หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า/ต้าจู๋/พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง/ฉงชิ่ง/ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย/ศาลาประชาคม/รถไฟฟ้าทะลุตึก/หงหย้าต้ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ WULONG FLYING KISS (ไม่ลงร้าน-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232852
ภูเขาไป่มา, ระเบียงแก้วอู่หลง, อุทยานหลุมฟ้าสะพานสรรค์, ลิฟต์แก้ว, ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋
พิเศา นังรถรางชม อุทยานเขานางฟ้า, ชมรถไฟทะลุตึก, ตลาดหงหยาต้ง,
ทานอาหารร้านริมผา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Express Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 23,990 บ.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ เฉิงตู เล่อซาน วาวู่ซาน (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232854
เที่ยวสุดคุ้ม 3 มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาหิมะวาวู่ชาน สักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
พิเศษ นั่งรถราง ชมอุทยานเขานางฟ้า, ชมรถไฟทะลุตึก, ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – เมืองฉงชิ่ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Express Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 23,990 บ.

ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232344
ฐานวิศวกรรรม, รอยแกอู่หลิงซาน, ชมพระพุทธรูปแกะสลักต้าจู๋, หงหย้าต้ง,
อุทยานหลุมฟ้า,
ร้านอาหารริมผา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233293
อุทยานหลุมบ่อฟ้า (นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว+รถราง) – ระเบียงแก้ว – อุทยานเขานางฟ้า (รวม รถไฟเล็ก) –
3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.