Search Tour
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ไต้หวัน , ซากุระ 32 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

ทัวร์โค๊ด BHT9240533
บูราโน่แห่งใต้หวัน, ตึกไทเป 101, ซื่อซื่อหนานซุน, หมู่บ้านสือเฟิ้น, ชมซากุระ
ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
พระกระโดดกำแพง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9240532
ชมซากุระ ไท่ผิงซาน, นั่งรถไฟโบราณ, กิจกรรมไข่ต้มออนเซน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
ทะเลสาบสุริยันจัทรา, วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, หอเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101,
เสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.