Search Tour
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ไต้หวัน , ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 4 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240276
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู, วัดเหวินหวู่, อุทยานเย๋หลิ่ว,
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101, หอเจียงไคเช็ค,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,990 บ.