Search Tour
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ไต้หวัน , ออนเซน 10 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9240532
ชมซากุระ ไท่ผิงซาน, นั่งรถไฟโบราณ, กิจกรรมไข่ต้มออนเซน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
ทะเลสาบสุริยันจัทรา, วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, หอเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101,
เสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.