phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: BHT9190071
ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

  • ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),
  • ทัวร์ไต้หวัน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
  • ทัวร์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 เม.ย. 62 - 14 ก.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 25
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 25
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 25
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 25
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน