phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น

รหัสสินค้า: BHT9190071
ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
  • ปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 พ.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 25
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 25
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น
ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น 12,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน