phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ : BHT9190237
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินวู่,ไทจง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จิ่วเฟิ่น,เหย๋หลิ๋ว,ผิงซี,ตึกไทเป101,
  • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,Chocolate Castle,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ดิวตี้ฟรี,ตลาดซีเหมินติง
  • Steamer Feast,เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 30
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน