phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N

รหัสสินค้า: BHT9190420
ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N

  • หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
21 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
4 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
2 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 11,900 15,400 แสดง - 31
16 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 11,900 15,400 แสดง - 31
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
23 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31
30 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 10,900 14,400 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N
ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน