phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62

รหัสทัวร์ : BHT9190598
ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62

  • วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - ไทเป ( - /บนเครื่อง/ D ) วันที่สอง ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ( B / L / D ) วันที่สาม ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง ( B / L / บนเครื่อง )
  • ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ
  • เสี่ยวหลงเปา , อาหารจีนซีฟู๊ด บริการอาหารบนเครื่อง
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62
ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน