phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9190708
ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน

  • สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “อุทยานป่าหิน” ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ชมความสวยงาม “ทะเลสาบเตียนฉือ”
  • คุนหมิง – อุทยานป่าหิน – ทะเลสาบเตียนฉือ - คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว  Option สะพานแก้ว+สไลเดอร์ – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ - ตลาดค้าส่งโหลวซือวาน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30
4 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน
ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,998
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน