phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]

รหัสทัวร์ : BHT9191152
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]

  • ไทเป, วัดหลงซาน, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89), ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตลาดปลาไทเป, ร้านคอสเมติก, ร้านพายสับปะรด
  • เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
2 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
9 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
23 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน