phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6

รหัสทัวร์ : BHT9200002
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6

  • ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
  • ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 34
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 29,888 37,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6
ราคาเริ่มต้น 18,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน