phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์จจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออ้าย 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9200226
ทัวร์จจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออ้าย 5 วัน 3 คืน

  • เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) -
เดินทางช่วง
26 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 63 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 25
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 25
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 25
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 25
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 25
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 25
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 25
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 14,888 18,388 แสดง - 25
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 14,888 18,388 แสดง - 25
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,888 21,388 แสดง - 25
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,888 21,388 แสดง - 25
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,888 18,388 แสดง - 25
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 14,888 18,388 แสดง - 25
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,888 18,388 แสดง - 25
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 14,888 18,388 แสดง - 25
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออ้าย 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออ้าย 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน