phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ยืน 1 5D3N

รหัสทัวร์ : BHT9200776
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ยืน 1 5D3N

  • ชมทุ่งพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท ชินจูกุ
  • พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 พ.ค. 63 - 1 ก.ค. 63 ( 44 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 25,999 33,499 แสดง - 30
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 30
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 30
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 30
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 30
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
18 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
2 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 21,999 28,499 แสดง - 30
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 21,999 28,499 แสดง - 30
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 18,999 25,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ยืน 1 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ยืน 1 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน