phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9221242
ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

  • เจดีย์ชเวชิกอง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์
  • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, ชมโชว์หุ่นกระบอก
  • เมนูกุ้งเผาแบบพื้นเมือง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 18,999 21,999 แสดง - 24
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 17,999 20,999 แสดง - 24
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 17,999 20,999 แสดง - 24
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 18,999 21,999 แสดง - 24
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 19,999 22,999 แสดง - 24
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 19,999 22,999 แสดง - 24
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 19,999 22,999 แสดง - 24
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67 18,999 21,999 แสดง - 24
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 17,999 20,999 แสดง - 24
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 24
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 24
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 16,999 19,999 แสดง - 24
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 15,999 18,999 แสดง - 24
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 17,999 20,999 แสดง - 24
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 16,999 19,999 แสดง - 24
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 24
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 24
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 24
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน