phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9231006
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

  • วัดพระถังซัมจั๋ง, อุทยานเย๋หลิ่ว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านชาวประมง,
  • วัดหลงซาน, หอเจียงไคเช็ค
  • เสี่ยวหลงเปา, ซีฟุ้ดสไตล์ไต้หวัน,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ค. 67 - 9 ก.ย. 67 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 30
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 30
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 30
31 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 17,999 21,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน