phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9231007
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

  • อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, หอเจียงไคเช็ค,
  • วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน, ตึกไทเป 101,
  • เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. 67 - 9 ก.ย. 67 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 20,999 25,499 แสดง - 24
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 21,999 26,499 แสดง - 24
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 19,999 24,499 แสดง - 24
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 20,999 25,499 แสดง - 24
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 20,999 25,499 แสดง - 24
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 20,999 25,499 แสดง - 24
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 22,999 27,499 แสดง - 24
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 22,999 27,499 แสดง - 24
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 20,999 25,499 แสดง - 24
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 18,999 23,499 แสดง - 24
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 22,999 27,499 แสดง - 24
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 20,999 25,499 แสดง - 24
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 21,999 26,499 แสดง - 24
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 21,999 26,499 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน