phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9231012
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป 4 วัน 3 คืน

  • ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, วัดหลงซาน,
  • ตึกไทเป 101 , อุทยานเย๋หลิ่ว, หอเจียงไคเช็ค,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 18,999 22,499 แสดง - 25
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 22,999 26,499 แสดง - 25
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 23,999 27,499 แสดง - 25
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 21,999 25,499 แสดง - 25
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 19,999 23,499 แสดง - 25
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 20,999 24,499 แสดง - 25
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 21,999 25,499 แสดง - 25
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 23,999 27,499 แสดง - 25
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 20,999 24,499 แสดง - 25
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 22,999 26,499 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน