phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์... HANOI SHOPPING ชิล ชิล!!

รหัสทัวร์ : BHT9231072
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์... HANOI SHOPPING ชิล ชิล!!

  • สะพานแสงอาทิตย์, ถ้ำ Bich Dong, สุสานโฮจิมินห์, ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์, ล่องเรือแจวตามก๊ก, วัดเฉินก๊วก,
  • ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาเก็ต ถนน 36 สาย และ นิงห์บิงห์ไนท์มาเก็ต
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์... HANOI SHOPPING ชิล ชิล!!
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์... HANOI SHOPPING ชิล ชิล!!
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน