phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG (3D 2N)

รหัสทัวร์ : BHT9232218
ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG  (3D 2N)

  • เวียดนามกลาง บานาฮิลล์, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
  • วัดหลินอึ๋ง, SON TRA MARINA CAFE, หมู่บ้านกั๊มทาน, เมืองโบราณฮอยอัน, **ไม่นอนบาน่าฮิลล์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG  (3D 2N)
ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG (3D 2N)
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน