phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG (3D 2N)

รหัสทัวร์ : BHT9232218
ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG  (3D 2N)

  • เวียดนามกลาง บานาฮิลล์, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
  • วัดหลินอึ๋ง, SON TRA MARINA CAFE, หมู่บ้านกั๊มทาน, เมืองโบราณฮอยอัน, **ไม่นอนบาน่าฮิลล์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 66 - 25 มี.ค. 67 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 9,900 12,900 แสดง - 25
11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 11,900 14,900 แสดง - 25
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 11,900 14,900 แสดง - 25
25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 10,900 13,900 แสดง - 25
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 12,900 15,900 แสดง - 25
7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 13,900 16,900 แสดง - 25
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 11,900 14,900 แสดง - 25
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 13,900 16,900 แสดง - 25
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 16,900 19,900 แสดง - 25
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 11,900 14,900 แสดง - 25
20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 10,900 13,900 แสดง - 25
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 12,900 15,900 แสดง - 25
10 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 12,900 15,900 แสดง - 25
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 12,900 15,900 แสดง - 25
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 11,900 14,900 แสดง - 25
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 11,900 14,900 แสดง - 25
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 11,900 14,900 แสดง - 25
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 11,900 14,900 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG  (3D 2N)
ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM TRUE DANANG (3D 2N)
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน