phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9232539
ทัวร์ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, สวนดอกไม้จงเซ่อ, อุทยานอาลีซาน, ตึกไทเป 101, หอเจียงไคเช็ค
  • หมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, แช่ออนเซน
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี,
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 มิ.ย. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 22,999 27,999 แสดง - 30
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 19,999 24,999 แสดง - 30
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 23,999 28,999 แสดง - 30
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 26,999 31,999 แสดง - 30
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 22,999 27,999 แสดง - 30
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 23,999 28,999 แสดง - 30
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 20,999 25,999 แสดง - 30
5 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 23,999 28,999 แสดง - 30
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 29,999 34,999 แสดง - 30
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 23,999 28,999 แสดง - 30
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 23,999 28,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน