phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9232656
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน

  • วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
  • วัดเทียนหยวน, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ตลาดจีหลง, ตึกไทเป 101,
  • ชมซากุระ, พักโรงแรมน้ำแร่, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 35
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 35
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 35
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 35
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 35
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 35
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน