phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไตัหวัน Pink Season TAIWAN 4 วัน 3 คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ : BHT9232733
ทัวร์ไตัหวัน Pink Season TAIWAN 4 วัน 3 คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น,
  • ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง ร้านค้าปลอดภาษี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 16,888 21,388 แสดง - 25
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 16,888 21,388 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไตัหวัน Pink Season TAIWAN 4 วัน 3 คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์ไตัหวัน Pink Season TAIWAN 4 วัน 3 คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ราคาเริ่มต้น 16,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน