phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน GO TAIWAN ไต้หวัน ซากุระ อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

รหัสทัวร์ : BHT9233263
ทัวร์ไต้หวัน GO TAIWAN ไต้หวัน ซากุระ อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

  • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินอู่ • ร้านชา • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
  • ร้านพายสัปปะรด • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • เมืองไทเป • ร้านสร้อยสุขภาพ • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 19,888 19,888 แสดง - 26
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 19,888 19,888 แสดง - 26
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 19,888 19,888 แสดง - 26
30 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 19,888 19,888 แสดง - 26

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน GO TAIWAN ไต้หวัน ซากุระ อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
ทัวร์ไต้หวัน GO TAIWAN ไต้หวัน ซากุระ อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน