phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9233355
ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน

  • วัดหนองหลวง - บ้านสมุนไพร - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกปะละทะ/น้ำตกจี่เคซี
  • ดอยหัวหมด - ล่องเรือยาง - ถ้ำผาโหว่ - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกสายรุ้ง - บ่อน้ำร้อน - แก่งตะโค๊ะบิ๊ - ผาผึ้ง - ผาบ่อง -ผาเลือด - น้ำตกทีลอซู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 เม.ย. 67 - 26 พ.ค. 67 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 5,900 7,100 แสดง - 8
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 5,900 7,100 แสดง - 8
30 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67 6,200 7,700 แสดง - 8
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 5,900 7,100 แสดง - 8
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 5,900 7,100 แสดง - 8
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 5,900 7,100 แสดง - 8

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 5,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน