phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9240114
ทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

  • วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, วัดหลงซาน, หอเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,
  • วัดพระถังซัมจั๋ง, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,
  • เสี่ยงหลงเปา,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 พ.ค. 67 - 2 ก.ค. 67 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 30
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 14,999 18,999 แสดง - 30
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 19,999 23,999 แสดง - 30
3 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน