phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9240271
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง,
  • หอเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, , ตึกไทเป 101,
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 เม.ย. 67 - 19 ต.ค. 67 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 16,990 22,990 แสดง - 35
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 21,990 27,990 แสดง - 35
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 21,990 27,990 แสดง - 35
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน