phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9240510
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

  • อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, อุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หอเจียงไคเช็ค,
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101,
  • ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 18,999 23,999 แสดง - 30
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 21,999 26,999 แสดง - 30
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 22,999 27,999 แสดง - 30
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 22,999 27,999 แสดง - 30
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 30
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 19,999 24,999 แสดง - 30
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 23,999 28,999 แสดง - 30
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 21,999 26,999 แสดง - 30
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 21,999 26,999 แสดง - 30
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 30
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 22,999 27,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน