phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

รหัสทัวร์ : BHT9240533
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

  • บูราโน่แห่งใต้หวัน, ตึกไทเป 101, ซื่อซื่อหนานซุน, หมู่บ้านสือเฟิ้น, ชมซากุระ
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
  • พระกระโดดกำแพง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 12,999 16,999 แสดง - 30
23 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 12,999 16,999 แสดง - 30
30 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67 13,999 17,999 แสดง - 30
7 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
14 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
21 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
28 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
4 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
11 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
18 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
25 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 10,999 14,999 แสดง - 30
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 11,999 15,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน