phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9241244
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว) 6 วัน 5 คืน

  • ฟูหรงเจิ้น, เฟิ่งหวง, ชมภูเขาอวตาร,
  • ตึก 72 ชั้น, ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง, เขาเทียนเหมินซาน, ถ้ำมังกรเหลือง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 ( 38 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
5 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
2 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
27 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
4 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 30,999 36,999 แสดง - 34
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 30,999 36,999 แสดง - 34
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 30,999 36,999 แสดง - 34
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 29,999 35,999 แสดง - 34
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
6 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
27 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว) 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว) 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 28,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน