ทัวร์อูลู่มู่ฉี
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์อูลู่มู่ฉี 9 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี หลานโจว อูรูมู่ฉี 8 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9241552
ย้อยร้อยสู่ระเบียงเหอซี, ชมถ้ำแกะสลักม่อเกา มรดกโลก, ด่านเจียนยี่กวนอ,
เนินทรายครวญ, สระวงพระจันทร์ + ขี่อูฐ, เขาสายรุ้งจางเย่, ตุนหวง, ทูรูฟาน, เขาอัคคี,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Southern Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

ทัวร์จีน เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง อูรูมูฉี 8 วัน

ทัวร์โค๊ด BHT9241217
หลานโจว, ล่องเรือ อู่เวย, ขี่อูฐ, ถ้ำตุนหวง, ทูรูฟาน, สะพานจงซาน, วัดปิงหลิง,
ทัวร์ไม่ลงร้าน, พัก 5 ดาว, สุสานเหลยไถราชวงศ์ฮั่น – จางเย่ – วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ,
5 ดาว
เดินทางช่วง
 China Southern Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,995 บ.

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม กวางเจา หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อู่หลีมู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

ทัวร์โค๊ด BHT9241271
กวางเจา - หลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - เมืองไป๋อิ๋น ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ - จางเย่ - อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน - เจียยวี่กวน
กำแพงเมืองจีนด่านเจียยวี่กวน - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน - สระน้ำวงพระจันทร์ - ตลาดกลางคืนซาโจว ถ้ำม่อเกาคู - ภาพยนต์ 3 มิติ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - ถู่หลู่ฟาน
4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ก.ย. - 22 ก.ย. 67
 China Southern Airlines
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 73,900 บ.

ทัวร์จีน ซินเจียง คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ชุน อูหลู่มู่ฉี 8 วัน 7 คืน CZ

ทัวร์โค๊ด BHT9241170
หลู่มู่ฉี – ผ่านทางด่วนทะเลทราย S21 – ทะเลสาบอูหลุนกู่ (ล่องเรือ) – เมืองปู้เอ่อจิน, คาลามาอี้–แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ – อูหลู่มู่ฉี – ตลาดต้าปาจา
ผ่านชมเขาไป๋ซา – ผ่านชมทุ่งหญ้าอาเหอก้งไก้ที๋ – หมู่บ้านเหอมู่ชุน(รวมรถอุทยาน), หมู่บ้านเหอมู่ชุน – คานาสือ (รอบแรก) – ทะเลสาบมังกรหลับ – ทะเลสาบเทวดา – จุดชมวิวคานาสือ – ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ – เจี่ยเติงอวี้,
4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ก.ย. - 14 ก.ย. 67
 China Southern Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 75,999 บ.

ทัวร์จีน ซินเจียงใต้ คัชการ์ คู่เชอ อูหลู่มู่ฉี 8 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9241169
มัสยิด, ถนนคนเดิน, โรงน้ำชาร้อยปี, ทะเลสาบไป๋ซาหู, ภูเขาหิมะ, สวนหลงซาน
จุดชมวิวทะเลแดง(รวมรถอุทยาน), คู่เชอ – สวนต้นหูหยาง(รวมรถอุทยาน+รถไฟเล็ก) – คู่เอ๋อเล่อ
4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ต.ค. - 27 ต.ค. 67
 China Southern Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 79,999 บ.

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี คานาสือ ตุนหวง จางเย่ 10 วัน 9 คืน (CZ)

ทัวร์โค๊ด BHT9241265
อุทยานคานาสือ, ทะเลสาบวงพระจันทร์, ทะเลสาบมังกรหลับ, เมืองโบราณเจียวเหอ,
หมู่บ้านอุยกูร์, ทะเลทรายหมิงซาซาน, วัดต้าฝอซื่อ, ภูเขาสายรุ้งจางเย่,
ไม่เข้าร้านช้อป, รวมทิปไกด์และคนขับรถ,
4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ก.ย. - 24 ก.ย. 67
 China Southern Airlines
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.