ทัวร์จูไห่
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์จูไห่ 32 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 เมือง 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233283
น่ังรถข้ามสะพาน HKZMB – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่าเจ้า - แม่กวนอิมปรางค์ทอง
โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน – เมืองจูไห
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Hong Kong Airlines
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233298
สะพานข้ามทะเล, กระเช้าจูไห่, วัดแชกงหมิว,
ตลาดใต้ดินกงเป่ย, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น BY HX 4D2N

ทัวร์โค๊ด BHT9241141
วัดอาม่า - ร้านขนม – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – เวเนเชี่ยนมาเก๊า - ปาริเชียนมาเก๊า – เมืองจูไห่
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Hong Kong Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.