Search Tour
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ไต้หวัน , จงเซ่อ 13 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232539
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, สวนดอกไม้จงเซ่อ, อุทยานอาลีซาน, ตึกไทเป 101, หอเจียงไคเช็ค
หมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, แช่ออนเซน
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.