phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 9 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191396
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ปล่อยโคมผิงซี - ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

STG3 - ไต้หวัน เกินคาด 3 อุทยานไฮไลท์ไต้หวัน 5D4N CI AUG 19 - MAR 20

ทัวร์โค๊ด BHT9191019
เที่ยว 3 อุทยานไฮไลท์ของไต้หวัน อุทยานอาหลี่ซัน, อุทยานทาโรโกะ, อุทยานเหย่หลิ่ว
ชานมไข่มุก, ปลาประธานาธิบดี, สุกี้ไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อาบน้ำแร่
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

STG15 - ไต้หวันเกินคาด รอบเกาะไต้หวันตัวจริง ครั้งเดียวจบ ครบไต้หวัน 8D7N TG - OCT19 -MAR20

ทัวร์โค๊ด BHT9191471
เที่ยวรอบเกาะ ลุย 4 อุทยาน, อุทยานเหย่หลิ่ว, อุทยานทาโรโกะ, อุทยานเขิ่นติง, อุทยานอาหลี่ซัน
ชานมไข่มุก, ปลาประธานาธิบดี, ไก่อบโอ่ง, สุกี้เชียนเย่, ปูยักษ์, พระกระโดดกำแพง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า, สถานีรถไฟ Formosa Boulevard, วัดฝอกวงซัน
เดินทางช่วง
14 ม.ค. - 21 ม.ค. 63
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.