phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนาม 759 พีเรียด จาก 38 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ32-S02 HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ 3D2N

ทัวร์โค๊ด BHT9190256
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge ( - / L / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ ) วันที่สอง หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรักดานัง (B / L / D ) วันที่สาม ช๊อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / - / - )
หมี่ขวาง อาหารพื้นบ้านเมืองดานัง
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, โอท๊อป, ตลาดห่าน
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,876 บ.

ทัวร์เวียดนาม DANANG HOI AN BANA HILLS (4D3N) สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)

ทัวร์โค๊ด BHT9190870
เมืองดานัง, วัดเทียนหมู่, ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้, พระราชวังเว้, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, ล่องเรือกระด้ง, ฮอยอัน, สะพานญี่ปุ่น, บ้านโบราณ101, วัดกวางตุ้ง, สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก, ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์, สะพานทอง, สวนสนุก, สวนดอกไม้ฝรั่งเศส, นั่งรถราง, วัดหลินอึ๋ง, หาดมีเด
ตลาดฮาน, ตลาดดงบา
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190167
ทัวร์เวียดนาม สวนสนุก FANTASY PARK - สะพานทอง - มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ
ทัวร์เวียดนาม บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill - ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง
ทัวร์เวียดนาม สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร -วัดหลินอึ๋ง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Vietjet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,555 บ.

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190164
ทัวร์เวียดนาม สะพานทอง สวนสนุก FANTASY PARK - นั่งเรือกระด้ง
ทัวร์เวียดนาม บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill - กุ้งมังกร
ทัวร์เวียดนาม สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา - – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร-วัดหลินอึ๋ง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190169
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill - ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง - กุ้งมังกร
ทัวร์เวียดนาม วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร -– ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU

ทัวร์โค๊ด BHT9190521
วัดเทียนมู่ ล่องเรือแม่น้ำหอม แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น พระราชวังไดโน้ย บานาฮิลล์ กระเช้าลอยฟ้า สวนสนุก The Fantasy Park สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) วัดลินห์อึ๋ง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร
ตลาดฮาน ตลาดดองบา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ [เลสโก ไฮโซ...บานาฮิลส์] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190549
เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานงั ฮอยอัน บานาฮิลส์ สะพานมือ กระเช้าไฟฟ้า vietnam central banahills cablecar hue danang hoian
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME

ทัวร์โค๊ด BHT9190550
สะพานมังกร หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู บานาฮิลล์(ค้างคืน) กระเช้าลอยฟ้า โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) พระราชวังไดโน้ย ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ วัดลินห์อึ๋ง
ตลาดฮาน ตลาดดองบา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190553
เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง - สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
 Vietjet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ 1 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190555
เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร - ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190168
ทัวร์เวียดนาม พักบน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง
ทัวร์เวียดนาม บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill - ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง -กุ้งมังกร
ทัวร์เวียดนาม สุสานกษัตริย์ไคดินห์ ตลาดดองบา - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190171
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั๋วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ - - พระราชวังโบราณ - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 38 โปรแกรม