Search Tour
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ไต้หวัน , จิ่วเฟิ้น 181 พีเรียด จาก 17 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

ทัวร์โค๊ด BHT9240873
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, กลอเรีย เอาท์เล็ท, ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
เมืองลับริมทะเล บูราโน่แห่งไต้หวัน, ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง, สะพานต้าซี,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240114
วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, วัดหลงซาน, หอเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,
วัดพระถังซัมจั๋ง, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,
เสี่ยงหลงเปา,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9231464
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, ตึกไทเป 101,
วัดหลงซาน, หมู่บ้านชาวประมง, พักหรู 4 ดาว,
บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240502
หอเจียงไคเช็ค, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,
วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,
เสี่ยวหลงเปา ชาบูไต้หวัน,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240115
วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, ตึกไทเป 101, หอเจียงไคเช็ค, ตลาดปลาไทเป,
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9230647
วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, ล่องเรือสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, อุทยานเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งตลาดไทจง, ซีเหมินติง, หอเจียงไคเช็ค
ชาบูหม้อไฟไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9231007
อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, หอเจียงไคเช็ค,
วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน, ตึกไทเป 101,
เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9231012
ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, วัดหลงซาน,
ตึกไทเป 101 , อุทยานเย๋หลิ่ว, หอเจียงไคเช็ค,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240504
วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,
นั่งรถไฟ Disney, หอเจียงไคเช็ค, อุทยานทาโรโกะ, ตึกไทเป 101,
ฟรีชานมไข่มุก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240507
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานเย่หลิ่ว, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, หมู่บ้านสายรุ้ง
วัดเหวินหวู่, หอเจียงไคเช็ค, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี,
เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240510
อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, อุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หอเจียงไคเช็ค,
ช้อปปิ้งซีเหมินติง, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101,
ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เจิ้งปิน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233262
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ท่าเรือเจิ้งปิง,
หอเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง, ตึกไทเป 101, หอเจียงไคเช็ค,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,911 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 17 โปรแกรม