Search Tour
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ไต้หวัน , สุริยันจันทรา 293 พีเรียด จาก 27 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน SPRING TAIPEI SUNMOON LAKE 4D2N

ทัวร์โค๊ด BHT9240177
ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง, ล่องเรีือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ปล่อยโคมสือเฟิ้น, หอเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9231006
วัดพระถังซัมจั๋ง, อุทยานเย๋หลิ่ว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านชาวประมง,
วัดหลงซาน, หอเจียงไคเช็ค
เสี่ยวหลงเปา, ซีฟุ้ดสไตล์ไต้หวัน,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9240872
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณ, อุทยานอาลีซาน,
วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ตึกไทเป 101,
เสี่ยวหลาเปา,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240841
ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม, ทะเลสาบสุริยันจันทรา,
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, วัดหลซาน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
จัดเต็มเมนูพิเศษ!!! เมนูปลาประธานาธิบดี ,เสี่ยวหลงเปา ,ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,899 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240271
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง,
หอเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, , ตึกไทเป 101,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9231464
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, ตึกไทเป 101,
วัดหลงซาน, หมู่บ้านชาวประมง, พักหรู 4 ดาว,
บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240707
หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนไทจง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – ร้านชา –เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Germanium Shop - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ชาบูบุฟเฟ่ต์และปลาประธานาธิบดี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPINGSHAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9240870
เส้นทางใหม่ไถผิงซาน, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หอเจียงไคเช็ค, ต้มไข่ออนเซน,
เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9240272
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู, วัดเหวินหวู่, ตลาดนัดกลางคืน,
อุทยานอาลีซาน, เมืองไทจง, วัดต้าซี, หอเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ตึกไทเป 101,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9230647
วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, ล่องเรือสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, อุทยานเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งตลาดไทจง, ซีเหมินติง, หอเจียงไคเช็ค
ชาบูหม้อไฟไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9231007
อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, หอเจียงไคเช็ค,
วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน, ตึกไทเป 101,
เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9231012
ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, วัดหลงซาน,
ตึกไทเป 101 , อุทยานเย๋หลิ่ว, หอเจียงไคเช็ค,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 27 โปรแกรม